Toestemming ex-partner nodig voor verhuizing met een kind?

U heeft toestemming van uw ex-partner nodig als u samen het gezag uitoefent over minderjarige kinderen en de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij u hebben. Als uw ex-partner instemt, kunt u uiteraard verhuizen, maar wat als uw ex-partner niet instemt met de verhuizing?

Ex-partner weigert toestemming verhuizing

Als uw ex-partner niet instemt met de verhuizing, moet u de rechtbank verzoeken om toestemming voor de verhuizing. Wilt u maar 15 km verderop gaan wonen? Evengoed heeft u toestemming nodig. Stel u verhuist toch zonder toestemming? Eigenrichting wordt niet door een rechter gewaardeerd. Beide ouders hebben immers evenveel zeggenschap over de woonplaats van hun kind. Het risico van verhuizen zonder toestemming? De rechtbank kan u veroordelen terug te verhuizen of (indien daarom is verzocht) de hoofdverblijfplaats van de kinderen wijzigen. Verhuist u zonder toestemming naar het buitenland, dan kan dit zelfs worden gezien als kinderontvoering. Het spreekwoord ‘bezint eer ge begint’ is hier zeker op zijn plaats.

Belangenafweging en factoren

Toestemming is dus noodzakelijk en als uw ex-partner deze toestemming niet geeft, moet u naar de rechtbank toe. Hoe toetst de rechtbank uw verzoek? Als uitgangspunt neemt de rechtbank dat een ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben in beginsel in de gelegenheid moet worden gesteld om met de kinderen en zijn/haar nieuwe partner ergens anders een nieuw gezinsleven en toekomst op te bouwen. Dit moet echter wel te rechtvaardigen zijn. De rechter zal dus een belangenafweging moeten maken. In eerdere uitspraken van rechters (jurisprudentie) hebben rechters factoren bepaald die een rol spelen bij deze belangenafweging:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

De belangen van de kinderen, vader en moeder worden op basis van voorgaande factoren afgewogen. Niet op alle factoren hoeft ‘gescoord te zijn’, maar over hoe meer factoren is nagedacht, hoe groter de kans is dat de rechtbank toestemming zal verlenen voor de verhuizing. De rechter zal per casus moeten oordelen en beslissen. Iedere zaak is anders en maatwerk is daarom van belang.

Eenhoofdig gezag?

Heeft u alleen het gezag over de kinderen dan heeft u in beginsel geen toestemming nodig van uw ex-partner om te verhuizen, maar hierop bestaan wel uitzonderingen. Een andere ouder heeft namelijk wel het recht op (het doorlopen van de) omgang met de kinderen. Bij een verhuizing moet hier dus wel degelijk rekening mee worden gehouden en kan een rechter hierin dus een andere beslissing nemen.

Krijgt u geen toestemming om te verhuizen? Of wilt u in de toekomst verhuizen, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op via schurink@ecsadvocatuur.nl of 06-2935 8067