Familierecht

In uw persoonlijke levenssfeer kunnen zich situaties voordoen waarin een conflict ontstaat. Conflicten die leiden tot juridische procedures, zijn emotioneel (zeer) belastend (bijvoorbeeld een echtscheiding). Op zo’n moment is het belangrijk dat u goede juridische bijstand heeft van een advocaat, die eveneens uw vertrouwenspersoon, adviseur en vraagbaak is. Bij ECS advocatuur & mediation bent u hiervoor aan het juiste adres. Daarbij wordt eerst naar een oplossing in onderling overleg gekeken, maar mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan wordt een procedure niet vermeden.

Familierecht advocaat

In de volgende gevallen kunt u contact met het kantoor opnemen:

  • een verbreking van uw relatie (echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, beëindiging samenleving)
  • vragen over een (her)berekening van de kinderalimentatie
  • vragen over een (her)berekening van de partneralimentatie
  • vragen over het wijzigen/vaststellen van een omgangsregeling
  • vragen over het ouderlijk gezag
  • het opstellen of het herzien van een ouderschapsplan
  • erkenning of ontkenning vaderschap
  • boedelverdeling
familierecht advocaat, bijvoorbeeld bij echtscheiding
familierecht - vrijblijvend gesprek

Waarom ECS advocatuur & mediation?

Sinds 2012 werkt Evelien Schurink in het familierecht. Eerst als jurist, daarna als advocaat. De kennis wordt up-to-date gehouden door onder andere het behalen van de voorgeschreven punten. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat Evelien geregistreerd op het familierecht. Deze registratie verplicht de advocaat om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen. Het kantoor is aangesloten bij een kennisbank, zodat de laatste jurisprudentie (uitspraken van rechters in soortgelijke zaken) en ontwikkelingen in het familierecht bekend zijn. Op de nieuws/blog pagina kunt u deze ontwikkelingen zelf ook lezen. Er wordt gewerkt met professionele programma’s voor onder andere het berekenen van de alimentatie. Tevens is het kantoor goed bereikbaar door gebruik te maken van moderne hulpmiddelen. Binnen één werkdag wordt op een telefoontje gereageerd en de e-mail wordt binnen enkele dagen beantwoord. Het maken van afspraken is flexibel en in overleg met u.

Vrijblijvend gesprek

Het is natuurlijk belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Er kan daarom een vrijblijvend intakegesprek (circa 30 minuten) worden gepland om kennis te maken, het traject te bespreken en de kosten inzichtelijk te maken. Indien u vervolgens instemt met de bijstand, zullen nadere afspraken worden gemaakt.