Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek gaat. Het doel van de mediation is in onderling overleg afspraken maken. Een gezamenlijke oplossing werkt vaak het beste en een gang naar de rechtbank wordt hierdoor voorkomen. “Tijdens een vrijblijvend intakegesprek maak ik graag persoonlijk kennis met u, dit kan bij u thuis of op mijn kantoor in Winterswijk”, Evelien Schurink (advocaat en mediator).

Goed scheiden en goed gescheiden blijven, hoe doe je dat eigenlijk?

Geen enkele relatie is hetzelfde, dat geldt ook voor het eindigen van een relatie. Het proces rondom het eindigen van een relatie is dus voor iedereen anders. Ook de periode na de scheiding is voor niemand hetzelfde. ECS advocatuur & mediation biedt daarom maatwerk, waarbij tijdens het mediationtraject zowel wordt gekeken naar de emotionele/relationele aspecten, als naar de juridische vraagstukken. Daarbij beslist u samen welke afspraken er worden gemaakt. Neem vrijblijvend contact op met het kantoor om te bespreken wat ik voor u kan doen.

Voordelen van mediation

Wat zijn de voordelen?

 • Met goede en duidelijke afspraken bent u beter in staat om goed uit elkaar te gaan en verder te gaan met uw eigen leven. Ook conflicten in de toekomst worden hierdoor voorkomen.
 • Het uitgangspunt van mediation is samen afspraken maken. In beginsel een beter uitgangspunt dan “tegenover” elkaar staan met ieder een eigen advocaat.
 • Mediation is veelal goedkoper. U maakt namelijk vaak sneller afspraken en een procedure bij een rechtbank wordt voorkomen.
 • De ouder-kindrelatie staat centraal.
 • Tijdens de mediation is er ook ruimte voor de emotionele en relationele aspecten die komen kijken bij de (gevolgen van de) verbreking van uw relatie. Ook als u op dit moment nog strijd heeft met elkaar, kan mediation een oplossing bieden. Tijdens de mediation is er immers ruimte voor het bespreken van het conflict.
 • En als de mediation toch niet blijkt te werken, procederen kan altijd nog.
mr. Evelien Schurink (mediator Winterswijk)

Welke zaken lenen zich voor mediation?

Mediation leent zich uitstekend voor de verbreking van uw relatie (echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of beëindiging samenleving), maar u kunt ook denken aan de volgende zaken:

 • Het (her)berekenen van de alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie.
 • Het opstellen van een ouderschapsplan of het aanpassen/updaten van een ouderschapsplan.
 • Als u op korte termijn met de kinderen op vakantie wilt, maar hierover tussen u en uw ex-partner een verschil van mening is. U wilt hierover samen in gesprek.
 • Eén van u beiden wil verhuizen, maar hierover is een conflict ontstaan. U wilt hierover samen in gesprek.
 • U wilt beiden de omgangsregeling wijzigen, maar komt hier samen niet uit.
 • U wilt samen de onderlinge communicatie verbeteren, maar u weet niet hoe en wilt daarom samen in gesprek.

Op veel manieren kan mediation een oplossing bieden. Een goed gesprek kan soms al de oplossing zijn. In onderling overleg met u beiden wordt het traject bepaald.

Mediation door een advocaat biedt voordelen.

Waarom een mediator die ook advocaat is?

Het grote voordeel van een mediator die tevens advocaat is, is dat u ook op juridisch vlak goede afspraken maakt. De advocaat kent de zogeheten ‘klappen van de zweep’ en weet waarover in de praktijk vaak conflicten ontstaan. U kunt namelijk praktisch gezien wel goede afspraken maken, maar als blijkt dat u juridisch gezien geen goede afspraken heeft gemaakt, zal dit (in de toekomst) veelal uitmonden tot een conflict. Een mediator die tevens advocaat is, is daarom aan te raden.

ECS advocatuur & mediation zal naar uw voorstellen en wensen luisteren, maar u wordt ook gewezen op de juridische aspecten. Indien u er alsnog samen voor kiest om af te wijken van de juridische kant, dan is dat uiteraard goed, maar dan weet u in ieder geval waar u van afwijkt.

Vrijblijvend gesprek

Het is natuurlijk belangrijk dat u zich beiden op uw gemak voelt bij de mediator. Er wordt daarom altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek gepland om kennis te maken, het traject te bespreken en de kosten inzichtelijk te maken. Indien een vaste prijsafspraak tot de mogelijkheden behoort, ontvangt u na het kennismakingsgesprek een vrijblijvend schriftelijk voorstel. Indien u daarna beslist om de mediation voort te zetten, zullen nadere afspraken worden gemaakt.

Klik hier voor de contactgegevens om een afspraak te maken met de mediator in Winterswijk.

Externe adviseurs

Het kan voorkomen dat tijdens de mediation blijkt dat externe expertise van een derde nodig of gewenst is. U kunt hierbij denken aan een financieel adviseur, kindercoach, maatschappelijk werker en/of therapeut. De mediator zal samen met u de mogelijkheden bespreken.

Kosten

Voor de kosten van mediation verwijs ik u naar het tabblad ‘kosten’.

Minder vechtscheidingen door mediation

Links/media/boeken