Kosten

Vindt u het prettig om alvast een indicatie te hebben van de kosten? Dat is begrijpelijk. Op deze pagina vindt u informatie hierover.

Eerste kennismakingsgesprek

Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat of mediator. Als u eerst wilt komen kennismaken, is dat mogelijk. Er wordt dan een afspraak van circa 30 minuten gepland. Ik zal dan met u kennismaken, het traject bespreken en indien mogelijk de kosten bespreken. Daarna kunt u thuis of ter plekke beslissen of u mijn bijstand wenst of niet. Indien u beslist dat u mijn bijstand wilt, dan zal ik mijn bijstand officieel starten.

Indien u beslist dat u mijn bijstand niet wilt of nodig heeft, dan wordt het kennismakingsgesprek van 30 minuten niet in rekening gebracht.

Gefinancierde rechtsbijstand

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor zogenoemde gefinancierde rechtsbijstand, een subsidieregeling van de overheid. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Indien u hiervoor in aanmerking komt, betaalt u een eigen bijdrage en de overheid betaalt het overige deel van de advocaatkosten. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.rechtsbijstand.nl.

Toevoeging familierechtzaken

Vanwege de afnemende vergoedingen vanuit de overheid, behandelt ECS advocatuur & mediation wel zaken op basis van een toevoeging, maar niet zonder meer. Dit houdt in dat het kantoor per zaak bekijkt of de zaak in behandeling wordt genomen op basis van een toevoeging, dan wel op basis van een vaste prijs of het uurtarief. Dit wordt uiteraard met u besproken.

Toevoeging mediation

ECS advocatuur & mediation behandelt geen zaken op basis van een mediation toevoeging. Zij kan wel zaken behandelen op basis van een personen- en familierecht toevoeging. In overleg kunnen afspraken worden gemaakt over de hoogte van de te betalen eigen bijdrage. Komt u dus in aanmerking voor een mediation toevoeging, neem dan gerust vrijblijvend contact op voor overleg.  Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Geen gefinancierde rechtsbijstand – uurtarief

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan bedraagt het uurtarief € 185,00 inclusief btw (€ 152,90 exclusief btw).

Extra kosten

Naast het honorarium dient u mogelijk rekening te houden met de volgende kosten:

  • griffierecht bij de rechtbank of gerechtshof
  • kosten uittreksels circa € 14,00 per stuk (huwelijksakte/geboorteakte per kind)
  • eventuele kosten van andere derden, zoals deurwaarderskosten

Het kantoor maakt geen gebruik van een ‘Stichting Derdengelden’ en brengt geen kantoorkosten in rekening.