Kosten

Vindt u het prettig om alvast een indicatie te hebben van de kosten? Dat is begrijpelijk. Op deze pagina vindt u informatie hierover.

Vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek

Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat of mediator. Er wordt daarom altijd een vrijblijvend gratis intakegesprek gepland om kennis te maken, het traject te bespreken en de kosten inzichtelijk te maken.

Gefinancierde rechtsbijstand

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor zogenoemde gefinancierde rechtsbijstand, een subsidieregeling van de overheid. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Indien u hiervoor in aanmerking komt, betaalt u een eigen bijdrage en de overheid betaalt het overige deel van de advocaatkosten. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssituatie. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.rechtsbijstand.nl.

Toevoeging familierechtzaken en strafzaken

Vanwege de afnemende vergoedingen vanuit de overheid, behandelt ECS advocatuur & mediation wel zaken op basis van een toevoeging, maar niet zonder meer. Dit houdt in dat het kantoor per zaak bekijkt of de zaak in behandeling wordt genomen op basis van een toevoeging, dan wel op basis van een vaste prijs of het uurtarief. Dit wordt uiteraard met u besproken.

Toevoeging mediation

ECS advocatuur & mediation behandelt geen zaken op basis van een mediation toevoeging. Zij kan wel zaken behandelen op basis van een personen- en familierecht toevoeging. In overleg kunnen afspraken worden gemaakt over de hoogte van de te betalen eigen bijdrage. Komt u dus in aanmerking voor een mediation toevoeging, neem dan gerust vrijblijvend contact op voor overleg.  Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Geen gefinancierde rechtsbijstand – uurtarief

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan geeft ECS advocatuur & mediation u graag duidelijkheid over de kosten. Een advocaat kost namelijk altijd (te)veel geld. Een prijsafspraak heeft daarom de voorkeur. Dit is voor u wel zo overzichtelijk en duidelijk. Indien uw zaak zich ervoor leent, wordt op het kantoor gewerkt met een maximum bedrag. Er wordt een inschatting van het aantal te werken uren gemaakt. Op basis van het uurtarief wordt vervolgens een maximum bedrag voor de werkzaamheden afgesproken. Worden er minder uren besteed dan het maximum bedrag, dan worden de daadwerkelijk gewerkte uren bij u in rekening gebracht, oftewel u bent niet het maximaal afgesproken bedrag verschuldigd. Is het maximum bedrag bereikt, dan bent u geen extra kosten aan de werkzaamheden verschuldigd.

Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat een prijsafspraak kan worden gemaakt, dan ontvangt u na het gesprek een vrijblijvend schriftelijk voorstel. U kunt vervolgens beslissen of u wilt dat het kantoor u verder bijstaat.

In principe wordt gerekend met een uurtarief van € 185,00 inclusief btw (€ 152,90 exclusief btw). 

Extra kosten

Naast het honorarium dient u mogelijk rekening te houden met de volgende kosten:

  • griffierecht bij de rechtbank of gerechtshof
  • kosten uittreksels circa € 14,00 per stuk (huwelijksakte/geboorteakte per kind)
  • eventuele kosten van andere derden, zoals deurwaarderskosten

Het kantoor maakt geen gebruik van een ‘Stichting Derdengelden’.