Indexeringscijfer alimentatie 2020 bekend

Het nieuwe jaar zit eraan te komen. Voor alimentatieplichtigen houdt dit in dat de alimentatie weer moet worden geïndexeerd. De wettelijke indexering per 1 januari 2020 bedraagt 2,5%.

Waarom wordt de alimentatie geïndexeerd?

De lonen veranderen ieder jaar. De hoogte van het indexeringspercentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van de lonen. Daarom veranderen ook jaarlijks de alimentatiebedragen mee.

Wat wordt geïndexeerd?

Zowel de kinder-, als partneralimentatie wordt geïndexeerd. Sterker nog, het is zelfs een wettelijke verplichting, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks door de minister van Justitie en Veiligheid bepaald.

Hoe werkt het indexeren?

Met ingang van 1 januari 2020 moet het laatst betaalde bedrag aan alimentatie met het indexeringspercentage worden verhoogd. Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking. Stel u moet sinds 2018 een bijdrage van € 100,00 per maand betalen voor uw kind. Hoeveel moet u dan met ingang van 1 januari 2020 betalen?

Ingangsdatum Percentage Bedrag
2018 € 100,00
01-01-2019 2.0% € 102,00
01-01-2020 2.5% € 104,55

De indexering loopt dus ieder jaar door. Het laatst betaalde bedrag in de maand december moet worden verhoogd met het indexeringspercentage, waarna u de bijdrage over het nieuwe jaar weet.

Niet geïndexeerd?

Als er de laatste jaren niet is geïndexeerd, is er feitelijk sprake van een achterstand. De achterstand kan in beginsel tot 5 jaar worden teruggevorderd.

Wie moet er alimentatie indexeren?

Alimentatieplichtigen moeten het bedrag zelf verhogen. Dit gaat dus niet vanzelf. Vergeet de alimentatieplichtige te indexeren, dat kan gebeuren, wijs hem/haar dan op deze verplichting. Spreken jullie samen af om niet meer te indexeren? Dat kan, maar leg dit dan vast op papier, dat is wel zo duidelijk voor iedereen.

Rekentool

Benieuwd welke bijdrage u vanaf 1 januari moet betalen? Via de volgende link komt u bij de rekentool van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO): https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Vragen? Neem gerust contact met mij op via schurink@ecsadvocatuur.nl of 06 – 2935 8067