Een echtscheiding?! En nu?

Het is vaak een emotionele rollercoaster: een echtscheiding*. Voor ieder mens is een scheiding anders. De één beslist samen met zijn/haar partner om te gaan scheiden, de ander wordt verlaten of is de persoon die de beslissing neemt om te scheiden. Op welke manier de beslissing om te scheiden ook is gemaakt, het is bijna altijd een emotionele tijd. Je bent per slot van rekening niet bij elkaar gekomen, om vervolgens weer uit elkaar te gaan. Het kan een proces van rouwverwerking zijn, maar ook van veel dingen regelen, van onzekerheid, soms woede, maar ook van (veel) verdriet en gemis en voor sommigen opluchting. Het is een verwarrende combinatie van veel emoties. Een rollercoaster. Het is daarom belangrijk om te weten wat er allemaal bij een scheiding moet worden geregeld.

Wat moet er bij een echtscheiding worden geregeld?

Het zal je niet verbazen dat een echtscheiding heel casuïstisch is. Wat er moet worden geregeld, ligt aan de situatie. In ieder geval kan je denken aan de volgende zaken (niet limitatieve lijst):

  • Echtscheiding. Weet je het zeker? Het klinkt wellicht wat vreemd, maar het is een belangrijke vraag. Als eenmaal de scheiding is uitgesproken en ingeschreven is er namelijk geen weg meer terug. Weet je daarom zeker dat je wilt scheiden? Zijn er nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld relatietherapie? Wil je samen scheiden en zijn jullie het op de hoofdlijnen met elkaar eens? Dan kan je advies inwinnen bij bijvoorbeeld een mediator. Kunnen jullie samen geen afspraken maken, dan kan je advies inwinnen bij een advocaat.
  • Kinderen. Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding? Dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. In dit ouderschapsplan komen afspraken over de kinderen te staan. Je moet hierbij denken aan het bepalen van de hoofdverblijfplaats van de kinderen, welke zorg- of omgangsregeling er wordt bepaald en welke ouder welke kosten zal betalen. Bij dit laatste punt kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van een kinderrekening of het betalen van kinderalimentatie.
  • Huwelijkse voorwaarden, gemeenschap van goederen of een beperkte gemeenschap van goederen? Of misschien alleen samengewoond? Afhankelijk van de vorm moet worden gekeken welke afspraken (kunnen) worden gemaakt.
  • Woning. Is er sprake van een koopwoning of een huurwoning? Wie blijft er (tijdelijk) in de woning wonen? Wie gaat de lasten van de woning betalen? Waar blijven de kinderen (tijdelijk) wonen? Wordt de koopwoning verkocht of kan één van jullie de woning overnemen? Moet er een makelaar worden ingeschakeld? Het zijn allemaal vragen die gesteld moeten worden om te bekijken welke afspraken er over de woning moeten worden gemaakt. Lukt het niet om hierover samen afspraken te maken, dan kan eventueel een rechter worden verzocht hierin een beslissing te nemen.
  • Inboedel. Hoe wordt de inboedel verdeeld? Moet er een geldbedrag worden voldaan omdat de andere partner alle inboedel gaat behouden of is dat niet nodig?
  • Bankrekeningen. Hoe worden bankrekeningen verdeeld? Voor wie is het saldo? Moet dit worden verdeeld of niet? Wie gaat er gebruikmaken van de rekeningen en hoe wordt er omgegaan met de rekeningen op het moment dat je wel feitelijk uit elkaar bent, maar je nog geen afspraken hebt gemaakt over de verdeling van de bankrekeningen?
  • Overige goederen. Denk bijvoorbeeld aan een auto, een caravan, een motor, elektrische fiets. Hoe gaat de verdeling plaatsvinden? Wie krijgt welke goederen en moet daarvoor worden betaald? Wat is de waarde van de goederen?

En dan heb ik nog niet eens gesproken over de vraag of er in het verleden een schenking/erfenis is ontvangen, wat te doen met de verevening van het pensioen, is er sprake van een ondernemer die eigenaar is van een bedrijf of aandelen bezit, wat te doen met eventuele partneralimentatie, wat zijn de fiscale gevolgen, wat te doen met een levensverzekering of bezit in het buitenland.

Afspraken maken: ouderschapsplan en convenant?

De afspraken over minderjarige kinderen waarover ouders gezamenlijk gezag uitoefenen worden opgenomen in een zogeheten ouderschapsplan. De afspraken over de beëindiging van het huwelijk* komen in een convenant te staan.

Lukt het jullie om samen afspraken te maken? Dan worden de afspraken in onderling overleg opgenomen. Dit heeft uiteraard de voorkeur. Lukt het niet om samen afspraken te maken? Dan kan een rechtbank worden verzocht hierin een beslissing te nemen.

Regel het goed via een mediator of advocaat

Het komt (helaas) regelmatig voor dat op een later moment over de inhoud van een convenant of ouderschapsplan toch een (juridische) discussie ontstaat. Laat jezelf daarom goed voorlichten, informeren en adviseren en laat ook de inhoud van een convenant/ouderschapsplan goed uitleggen. Regel het goed! Dit zorgt voor een (juridisch) goede afwikkeling en minder onduidelijkheid in de toekomst.

Duizelt het je al voor de ogen? Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar besef goed dat er veel bij een echtscheiding komt kijken. Vaak meer dan je denkt. Veel vragen en veel zaken die moeten worden geregeld. En dan spelen emoties ook nog een rol. Denk daarom niet te makkelijk over een echtscheiding en geef het uit handen.

Kijk voor meer advies op de website van het Juridisch Loket.

* in dit artikel wordt gesproken over ‘scheiden’ en ‘huwelijk’, dit kan uiteraard ook zijn het eindigen van een geregistreerd partnerschap of samenleving/relatie

Denkt u na over een scheiding? En wat dit voor u zal betekenen? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op via schurink@ecsadvocatuur.nl of 06-2935 8067