Dubbele achternaam voor kinderen

Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders ervoor kiezen hun kind de achternaam van beide ouders te geven. Ouders kunnen de volgorde van de naam zelf bepalen. De keuze die zij maken voor het eerste kind, geldt vervolgens ook voor eventuele volgende kinderen.

Wetvoorstel aangenomen

Eerder dit jaar is het wetsvoorstel van (inmiddels) Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming aangenomen. Hij zei hierover het volgende:

“Je achternaam is een onderdeel van de identiteit. Je naam zegt iets over je familie, je geschiedenis en de personen bij wie je hoort. Dit voorstel vergroot de keuzevrijheid van ouders. Zij kunnen hiermee allebei hun band met het kind ook in de naam tot uitdrukking brengen.”

In 1811 is in Nederland de ‘Burgerlijke Stand’ ingevoerd. In die tijd kregen kinderen bij de aangifte automatisch de achternaam van de vader. Jaren later, namelijk (pas) sinds 1998 is het ook mogelijk om de achternaam van de moeder te kiezen. Vanaf 1 januari 2024 zal daar de keuze om een dubbele achternaam te geven aan kinderen aan toe worden gevoegd. Hierbij geldt een maximum van twee achternamen en een dubbele achternaam is niet verplicht.

Vanaf 1 januari 2024 (met overgangsperiode)

De keuze voor een dubbele achternaam geldt overigens niet alleen voor kinderen die op of na 1 januari 2024 worden geboren. Er is een soort ‘overgangsperiode’. Alle kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren vallen onder de nieuwe wet. Met andere woorden: ouders kunnen voor die kinderen alsnog kiezen voor een dubbele achternaam. De termijn om dit te regelen is één jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet (1 januari 2024).

In de praktijk…

Wat betekent het voorgaande in de praktijk? Er zijn verschillende mogelijkheden, maar hierbij één voorbeeld om een idee te geven welke keuze ouders in de toekomst kunnen (of moeten) maken.

Kees Jansen en Paulien van Dinteren hebben op 15 november 2018 een prachtige dochter gekregen. Zij hebben toen kunnen kiezen uit Sara Jansen of Sara van Dinteren. Zij kozen voor Jansen. Kees en Paulien lezen over de dubbele achternaam en besluiten dit te willen. Zij moeten samen kiezen in welke volgorde de achternamen gebruikt moeten worden, dus of ‘Jansen Van Dinteren’, of ‘Van Dinteren Jansen’. De keuze die zij maken moet tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 worden doorgegeven. Op 1 februari 2024 geven zij bij de Burgerlijke Stand de naam Sara van Dinteren Jansen door. Op 1 augustus 2025 wordt Paul geboren. Hij zal dan ook Paul van Dinteren Jansen gaan heten.

Stel in de verre toekomst krijgt Sara Van Dinteren Jansen een relatie met Jacob Boer Keizers (hij heeft ook een dubbele achternaam gekregen van zijn ouders). Zij krijgen een kind. Er geldt een maximum van twee achternamen voor dit kind, dus ouders dienen een keuze te maken welke achternaam zij gaan gebruiken. De keuze wordt hierdoor behoorlijk uitgebreid. Deze ouders kunnen namelijk kiezen uit:

  • Van Dinteren Jansen
  • Boer Keizers
  • Van Dinteren Boer
  • Van Dinteren Keizers
  • Boer Van Dinteren
  • Boer Jansen
  • Keizers Van Dinteren
  • Keizers Jansen
  • Jansen Boer
  • Jansen Keizers

Dat kan nog best lastig worden….

En tot slot. Voor de groep mensen die al een meervoudige achternaam hebben, bijvoorbeeld Van Bergen Henegouwen, wordt deze naam na 1 januari 2024 als enkelvoudige achternaam gezien. Ook zij kunnen er dus voor kiezen om hun kind een dubbele achternaam te geven, bijvoorbeeld Van Bergen Henegouwen Van Dinteren.

De toekomst zal uitwijzen hoeveel ouders daadwerkelijk gaan kiezen voor deze dubbele achternaam.

Heeft u naar aanleiding van het artikel een vraag? Neem gerust contact met mij op via schurink@ecsadvocatuur.nl of 06 – 2935 8067